FB suhde Tinderistä. Onnistuuko se?


fb-suhde

Tinder, siinä missä kaikki muutkin deittisovellukset, on aivan oivallinen paikka FB-suhteen löytämiseen ja hakemiseen.

Tarkastellaan asiaa kuitenkin hieman laajemmin ja pohditaan sitä, mikä FB-suhde on, miten sellaisen löytää ja miten sellaisessa pysytään.

Mikä FB-suhde on?

FB-suhde on sellainen ihmissuhde, jonka tarkoituksena on nimenomaan läheisyys, ilman normaalin parisuhteen tuomaa henkistä sitoutumista ja muita tilivelvollisuuksia. FB-suhteet alkavat usein kahden samalla ajatusmallilla olevan kohdatessa, ja ne voivat kestää pitkiäkin aikoja.

FB-suhteet eroavat esimerkiksi FWB-suhteista siinä, että niiden sisällä ei läheisyyden lisäksi ole sen kummempia ystävyyden vivahteita.

Miten FB-suhteet alkavat?

Kun Tinderissä törmää kumppaniin, jonka kanssa kiinnostaa aloittaa FB-suhde, on hyvä tunnustella hieman ilmaa viestien muodossa. Toki profiilitekstissä voi lukea asia suoraankin, mutta ”avoimin mielin” tai vastaava ”ei niin vakavaa”-ilmaisu toimii hyvänä vinkkinä siihen, että toinen saattaa olla myöntyväinen FB-suhteeseen.

Sinänsä asiaa suhteen laadun suhteen (hieno ilmaisu!) ei voi yksipuolisesti päättää tai vaatia, vaan kannataa eetä luonnollista tietä ja katsoa mihin tilanne johtaa.

Toki asia on hyvä ottaa puheeksi esimerkiksi ensimmäistä sänkyyn menoa, ettei tule turhia väärinkäsityksiä.

…entä päättyvät?

FB-suhteen päättyminen on myös mielenkiintoinen tapahtuma. FB-suhteet saatavat päättyä monistakin syistä, mutta tavallisimpia FB-suhteen päättymisen syitä ovat toisen osapuolen ihastuminen joko FB-kumppaniin tai johonkin ulkopuoliseen. FB-shteet voivat muuttua myös perinteisiksi parisuhteiksi, pelkäksi ystävyydeksi tai FWB-suhteiksi joissa läheisyyden lisäksi harrastetaan myös ystävyyden muita sävyjä.

Pari muuta artikkelia sinulle